NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO

Waarom NPO?

Onze missie en ambities

Wat we betekenen

De Nederlandse Publieke Omroep is een verbindende factor in onze veelkleurige samenleving. We zijn een baken van betrouwbare informatie. Een bron van kennis, cultuur en ontspanning. Met programma’s die je verrassen, stimuleren en je blik verruimen. Daarmee dragen we bij aan een levendige cultuur, een gevoel van verbondenheid en een rijker leven voor iedereen.

Weten wat er speelt

Met dagelijkse nieuws-, sport- en achtergrondprogramma’s zorgen we dat ons publiek weet wat er speelt in Nederland en in de rest van de wereld. We brengen de feiten, geven daar vanuit verschillende invalshoeken duiding aan en stimuleren het debat hierover. Soms kritisch of speels, maar altijd nieuwsgierig en respectvol. 

Ontspannen en genieten

We laten ons publiek kennismaken en genieten van kunst en cultuur in al zijn vormen en uitingen. Van kwetsbare genres voor de fijnproever tot de broodnodige ontspanning voor een breed publiek. Daarmee stimuleren we de cultuurparticipatie en zijn we een belangrijke levensader voor de creatieve sector in Nederland. 

Vernieuwen en verrassen

Ook zijn we een belangrijke aanjager van innovatie binnen de media. We willen ons publiek blijven verrassen en spelen voortdurend in op nieuwe kijk- en luisterbehoeften. Voor start-ups werkt samenwerking met de publieke omroep vaak als vliegwiel voor hun verdere ontwikkeling.

Open en onmisbaar

De publieke omroep zorgt voor meer begrip. Van zaken en voor elkaar. Dat kan alleen als je echt open staat voor alle geluiden in de samenleving. Dat brengt Nederland verder. En dat maakt de NPO onmisbaar voor alle Nederlanders. Elke dag weer.

Bekijk de NPO video

Deel deze video

Onze ambities

De NPO heeft zijn ambities voor een nieuwe periode van vijf jaar geformuleerd. Ze staan verwoord in het Concessiebeleidsplan 2022-2026. In dit plan beschrijft de NPO hoe de publieke omroep zijn opdracht, om voor alle Nederlanders waardevol te zijn, de komende jaren gaat invullen. Hieronder beschrijven we beknopt de vier hoofdambities.

1. Veelkleurig en waardevol aanbod

We willen dat alle Nederlanders de NPO blijven herkennen en waarderen om de kwaliteit en de relevantie van zijn aanbod.

We zetten niet langer onze aanbodkanalen, maar onze content voorop. We sturen per genre op kwaliteit, diversiteit, variatie en pluriformiteit. Daarbij hebben we extra oog voor talentontwikkeling, doelmatigheid en transparantie.

2. Kanalen en diensten die aansluiten bij het mediagedrag

De behoeften en het mediagedrag van het publiek zijn leidend voor de programmering van onze kanalen. Welk aanbod kan op welk tijdstip het beste worden geplaatst op welk aanbodkanaal?

We benutten optimaal de functie en kracht van onze lineaire video- en audiokanalen. Daarnaast programmeren we onze on demand platformen als een volwaardig alternatief. Onze online kanalen blijven we inzetten voor promotie, interactie, participatie en verdieping. Ze vullen elkaar onderling aan.

3. Verbonden met publiek en maatschappij

We zijn een breed gedragen publieke omroep waarmee alle mensen in Nederland zich verbonden voelen. Een publieke omroep die verankerd is in de samenleving.

We leggen een grotere nadruk op zowel de persoonlijke als de maatschappelijke effecten van ons aanbod. Om nog beter invulling te geven aan onze betekenis voor Nederland, versterken we de samenwerking met maatschappelijke en culturele organisaties. Ook gaan we intensiever samenwerken met de regionale omroepen.

4. Toegankelijk, vindbaar en herkenbaar

We bieden onze kanalen en diensten aan in een herkenbare en veilige context. Het publiek heeft hier gemakkelijk toegang toe.

We streven naar maximale keuzevrijheid voor het publiek. We stellen daarom duidelijke voorwaarden aan de doorgifte van onze kanalen, om zo toegankelijk, zichtbaar en herkenbaar mogelijk te zijn. Daarnaast zorgen we ervoor dat de belangrijkste NPO-apps vindbaar zijn op de apparaten die voor die app relevant zijn.

Meer lezen over onze ambities en doelstellingen

Concessiebeleidsplan 2022-2026

Download