NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO
NTR Schooltv en NPO Kennis

Educatieve schatkamers voor jong en oud

Schooltv is niet meer weg te denken uit het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. De portal schooltv.nl is de centrale toegang tot een gigantisch audiovisueel archief van educatieve videocontent. Deze content bestaat deels uit speciaal gemaakte clips, maar bevat ook bewerkingen van bestaande programma’s van de publieke omroep, waarmee leraren en docenten hun lessen kunnen verrijken. De site is met 870.000 unieke gebruikers en ruim 55 miljoen pageviews per schoolmaand (2022) zeer populair. Niet alleen op school, maar ook steeds meer thuis.

Hetzelfde principe van ontsluiten en verrijken wordt toegepast in NPO Kennis, de educatieve portal voor volwassenen. Ook hier is het rijke archief van de publieke omroep de bron. Tal van onderwerpen worden uitgelicht door archiefmateriaal uit bestaande programma’s te verwerken in educatieve verdiepingslagen. NPO Kennis behandelt de onderwerpen vanuit de belevingswereld van middelbaar opgeleiden (18-40 jaar). De inhoud komt in nauwe samenwerking met omroepen en maatschappelijke instellingen tot stand. 

Voorbeelden van cases

Thema's

Bron van kennis en educatie