NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO
VPRO In Europe Schools

Materiaal serie in heel Europa gebruikt

In Europe Schools is een uniek Europees uitwisselingsproject voor scholieren in de bovenbouw van het middelbaar voorgezet onderwijs. Het Engelstalige project is ontwikkeld in aansluiting op de serie In Europa en omvat vier zelfstandige interactieve lespakketten over migratie, verzwegen geschiedenissen, gendergelijkheid en klimaatverandering. Door middel van uitgebreide verdiepende historische lessen, heldere tutorials en veel beeldmateriaal leren studenten een korte documentaire te maken. Debatteren en leren van elkaars werk, leven en achtergronden staan centraal. De In Europe Schools-playlist bundelt alle documentaires. Ruim 200 scholen uit meer dan 30 Europese landen nemen deel aan het project, dat in ieder geval tot 2023 gebruikt kan worden. Bekijk hier lespakketten: www.vprobroadcast.com/in-europe-schools

Voorbeelden van cases

Thema's

Bron van kennis en educatie