NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO
MAX MAX Meldpunt/MAX Ombudsman

Gedupeerden na ingrijpen alsnog gecompenseerd

MAX Meldpunt stelt op 20 januari 2023 de verhoging van de eigen bijdrage voor de mineralen-geneesmiddelen aan de kaak. Hierdoor maakt Zorgverzekeraars Nederland binnen enkele dagen een ommezwaai en besluit mineralen-geneesmiddelen alsnog te vergoeden.

Een andere herstelactie naar aanleiding van ingrijpen door MAX Meldpunt/MAX Ombudsman heeft betrekking op een schaderegeling die pensioenfonds ABP ontwikkelde voor zo’n 45.000 gepensioneerden. De regeling was bedoeld voor deelnemers die jarenlang te weinig pensioen hadden ontvangen. Ze kregen het bedrag óf als pensieonverhoging óf in één keer uitbetaald. Dit vertegenwoordigde een waarde van 417 miljoen euro. Hoewel de regeling voor veel pensioendeelnemers als geroepen kwam, ondervond een groot aantal van hen ook 'financiële schade', doordat ze plotseling veel meer inkomstenbelasting moesten betalen. Dit was aanleiding voor de MAX Ombudsman om in te grijpen. En met succes, zo blijkt in de tv-uitzending van MAX Meldpunt. ABP besluit om de schade die 8.000 deelnemers hadden opgelopen, te compenseren. Met deze toezegging voorkomt ABP een gerechtelijke procedure die MAX Ombudsman Rogier de Haan namens deze deelnemers had aangekondigd. Het totaal van de nabetalingen bedroeg 100 miljoen euro. Zie voor meer toelichting de website van MAX Meldpunt

Voorbeelden van cases

Thema's

Platform en aanjager van maatschappelijk debat