NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO
MAX MAX Meldpunt

Herhaaldelijk aanleiding voor Kamervragen

Naar aanleiding van de uitzending van MAX Meldpunt van vrijdag 7 januari 2022 stelt Kamerllid Frank Wassenberg (PvdD) vragen aan minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over woekerprijzen die in rekening worden gebracht door de grote ketens van dierenartsklinieken. Een ander thema dat MAX Meldpunt aan de orde stelt en tot Kamervragen leidt, is de regeldruk die sportverenigingen ervaren voor vrijwilligers in besturen. Hieromtrent is ook de petitie ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen’ gestart. NOC*NSF ondersteunt het initiatief van harte.

Bij MAX Meldpunt melden zich mensen met een handicap die zeggen een dubbele ziektekostenverzekering te moeten afsluiten, namelijk via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en via de Wet langdurige zorg (Wlz). CDA-Kamerleden Lucille Werner en Joba van den Berg stellen hierover op 8 april 2022 Kamervragen, die worden beantwoord door Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport.

Mohammed Mohandis (PvdA) stelt 17 oktober 2022 vragen aan Maarten van Ooijen (staatssecretaris VWS) n.a.v. uitzending MAX Meldpunt over trapliften die niet veilig blijken. De staatssecretaris zegt toe met gemeenten na te gaan hoe het Bouwbesluit wordt gevolgd en gehandhaafd en te bezien hoe de uitvoeringspraktijk kan worden verbeterd.

Voorbeelden van cases

Thema's

Platform en aanjager van maatschappelijk debat