NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO
KRO-NCRV Pointer

Hoogheemraadschap sluit sloot Den Haag af

In een sloot bij een Haagse woonwijk is de hoogste PFAS-overschrijding in Nederland gevonden, bleek uit een analyse van Pointer (KRO-NCRV). Bewoners wisten van niks en reageerden geschokt op de radiouitzending. Het hoogheemraadschap heeft de sloot inmiddels afgesloten. 

In 2021 is bij een meting in de sloot op het bedrijventerrein Forepark naast de waterrijke woonwijk Leidschenveen een gehalte van 180 nanogram PFOS per liter geconstateerd. Dat is ruim 25.000 keer de grenswaarde die het RIVM veilig acht voor oppervlaktewater. PFOS, een PFAS-soort, tast onder meer het immuunsysteem aan kan kanker veroorzaken. De meting is in 2021 verricht door het Hoogheemraadschap Delfland, maar die hing de uitslag niet aan de grote klok.

Nieuwe metingen 
Naar aanleiding van de uitzending van Pointer deed het hoogheemraadschap nieuwe metingen in de sloot. Daaruit bleek het PFOS-gehalte te zijn gedaald, maar ook dat er nog meer schadelijke PFAS-stoffen in het water zitten. Om verdere verspreiding te voorkomen, besloot het hoogheemraadschap de sloot voorlopig af te sluiten. Dit nieuws werd onder andere door de NOS opgepikt. Na de uitzending vroeg een aantal politieke partijen in Zuid-Holland opheldering aan het provinciebestuur.

Voorbeelden van cases

Thema's

Platform en aanjager van maatschappelijk debat