NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO
HUMAN 2Doc

Napraten over duurzame energietransitie

De 2DocTegenwind: Het Verdriet van de Veenkoloniën’ laat zien hoe een wereldwijde energietransitie uitpakt in een lokale gemeenschap. De komst van een mega-windturbinepark in Groningen en Drenthe speelt mensen uit elkaar, waar ze eerder in harmonie samenleefden. Omroep HUMAN organiseert op zeven plekken in het land nagesprekken over de documentaire. Hoe moeten wij de duurzame energietransitie met elkaar vormgeven? Welke lessen vallen er uit de documentaire te leren, voor zowel burger als overheid?

Voorbeelden van cases

Thema's

Platform en aanjager van maatschappelijk debat