NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO
VPRO / HUMAN Argos

Onthullingen leiden tot onderzoek mortierongeluk Mali

In 2021 reconstrueerde Argos (VPRO/HUMAN) het mortierongeluk in Mali, waarbij twee jonge Nederlandse soldaten zijn omgekomen. Ondanks het negeren van regelgeving werd er geen onderzoek gedaan door het ministerie van Defensie naar de verantwoordelijkheden van de betrokkenen. In de uitzending van Argos werd het nalaten van het onderzoek aan het licht gebracht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid oordeelde dan ook dat dit alsnog uitgevoerd moest worden, maar ook hier werd geen gehoor aan gegeven. Het niet uitvoeren van een onderzoek werd mede veroorzaakt door inhoudelijke inmenging van de ambtelijke top, zo onthulde Argos in 2022. Naar aanleiding van deze onthullingen, de daaropvolgende Kamervragen en een brief van de nabestaanden aan de politiek, werd eind oktober 2022 duidelijk dat het onderzoek nu écht gaat plaatsvinden om de waarheid boven tafel te krijgen. De uitzendingen van Argos hadden niet alleen invloed op het politieke debat, ze gingen ook óver de politiek. Ze hielden het handelen van politici, ministers en hoge ambtenaren tegen het licht en ze daarmee een spiegel voor.

Voorbeelden van cases

Thema's

Platform en aanjager van maatschappelijk debat