NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO
PowNed De Hofbar

Uitspraken staatssecretaris brengt Kamerleden in geweer

De uitzending van het politieke PowNed-programma De Hofbar van 2 februari 2022 leidt tot Kamervragen van de leden Omtzigt (Omtzigt) en Kröger (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Aanleiding vormt het optreden van de staatssecretaris in De Hofbar, waarin hij beweert dat Nederland een bananenrepubliek zou zijn als de regering een door hemzelf gesteunde motie om de afvalwaterinjectie in Twente op te schorten, zou uitvoeren (ingezonden 4 februari 2022).

De uitzending van De Hofbar van 14 september 2022 wordt aangehaald in Kamervragen van de PvdD.

Voorbeelden van cases

Thema's

Platform en aanjager van maatschappelijk debat