NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO
AVROTROS EenVandaag en Radar

Interactie via publiekspanels met effect op beleid

Het EenVandaag Opiniepanel peilt wekelijks de mening en visie van het publiek op tal van maatschappelijke thema’s. De uitslagen worden bekendgemaakt in de uitzendingen van EenVandaag (AVROTROS) en voorgelegd aan politici en beleidsmakers. Onderwerpen komen regelmatig op de politieke agenda. De peilingen hebben ook een verbindend effect, omdat ze bijdragen aan meer begrip tussen politiek en burgers, en tussen burgers onderling.

Een zelfde effect gaat uit van het testpanel en online forum van consumentenprogramma Radar. Daar delen  consumenten in groten getale hun ervaringen met diensten en producten, wat bedrijven en organisaties regelmatig aanzet tot verbeteracties.

 

Voorbeelden van cases

Thema's

Stimulator van innovatie