NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO
NOS NOS.nl/-app

Schakelen tussen regio- en wereldnieuws

De NOS en de regionale omroepen maken elkaars nieuws nog makkelijker beschikbaar. Gebruikers van de sites en apps van zowel de NOS als de Regionale Omroepen kunnen voortaan in één oogopslag elkaars belangrijkste nieuws zien. Op de voorpagina van NOS.nl en de NOS-app is het nieuws van twee regionale omroepen naar keuze te zien. Andersom kunnen bezoekers van de sites en apps van de Regionale Omroepen kiezen voor een rubriek met de twee belangrijkste nieuwsonderwerpen van de NOS. Deze innovatie is een volgende stap in de toch al nauwe samenwerking tussen de NOS en de Regionale Omroepen, door beide partijen vastgelegd in het Convenant Versterking Publieke Journalistiek.

Voorbeelden van cases

Thema's

Stimulator van innovatie