NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO
VPRO Maandverbond

Verkenning van platform voor intieme thema’s

In oktober 2020 voert de VPRO een pilot uit van het innovatieve project Maandverbond. Een verkenning van de mogelijkheden van het messaging platform Telegram als potentieel platform voor de publieke omroep voor directe interactie met het publiek. Onderwerp van de pilot is de vrouwelijke hormooncyclus, omdat dit past bij het persoonlijke en intieme karakter van dit medium.

Het idee achter Maandverbond is het aanbieden van content die past bij het moment van de cyclus waar een deelnemer zich in bevindt. Hierover communiceren vrouwen minder snel op de grote platforms als YouTube of Instagram. Doel van het project is vrouwen te informeren over de effecten van hormonen, het taboe te doorbreken dat bestaat rondom praten over de cyclus én vrouwen actief bij dit onderwerp te betrekken.

De pilot is zeer succesvol, met veel interactie en engagement, ook tussen deelnemers onderling. De deelnemers geven het project gemiddeld een 8,4. De pilot krijgt in augustus 2021 een vervolg met een 28-daagse versie van Maandverbond, in samenwerking met NPO3.nl. Daarbij kunnen vrouwen instappen in een Telegram-groep die matcht met hun eigen cyclus. Een vrouw uit de pilot verwoordt haar enthousiasme als volgt: “Ik geniet intens van dit Maandverbond en voel me verbonden met alle mede-menstrueerders. Fijn om met elkaar te delen en van elkaar te leren.”

Prix Europa
In oktober 2021 wint het VPRO-project, dat vanuit de afdeling NPO Innovatie ondersteund werd, een Prix Europa voor zijn innovatieve waarde.

Voorbeelden van cases

Thema's

Stimulator van innovatie