NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO
EO Nietalleen.nl

Duizenden mensen vinden hulp via #Nietalleen

Via het platform Nietalleen.nl brengt de EO na de uitbraak van de coronapandemie, samen met o.a. de Protestantse Kerk in Nederland, meer dan duizend lokale hulpinitiatieven in kaart. Duizenden hulpvragers worden gekoppeld aan mensen en organisaties, die de vragers verder kunnen helpen. Via #Nietalleen wordt op de meest uiteenlopende manieren hulp geboden aan iedereen die dat nodig heeft. Voor de een is dat een praatje, boodschappen doen of de hond uitlaten, voor een ander financiële hulp, medicijnen ophalen, onderwijs geven of nachtopvang bieden. Verder is er gebed voor elkaar, worden er kaartjes, brieven en bloemen bezorgd en hulp geboden op het gebied van gezin en relatie.

Voorbeelden van cases

Thema's

Verbindend en verbonden met Nederland