NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO
NTR Geloof in het Onderwijs

Past schoolkeuze bij de identiteit van het kind?

Levensbeschouwelijke programmering gaat niet alleen over religie en geloof, maar ook over de keuzes die mensen maken in het dagelijks leven. Een goed voorbeeld is het programma Geloof in Onderwijs van MBO-docent en presentator Karim Amghar over het bijzonder onderwijs. Hij onderzoekt daarin het keuzeproces van ouders voor een passende school voor hun kind. De vrijheid van onderwijs (art. 23 van de Grondwet) staat daarin centraal. Dit wetsartikel is meer dan 100 jaar oud en zegt dat niet alleen openbare scholen financiering krijgen van de overheid maar ook scholen op basis van levensbeschouwing of religie. En ondanks het feit dat veel mensen in Nederland niet meer actief geloven, gaat nog steeds 70% van de Nederlandse basis- en middelbare scholieren naar een 'bijzondere' school.

Net als veel ouders twijfelt ook Karim Amghar over de juiste schoolkeuze voor zijn dochter. Ze gaat nu naar een openbare basisschool maar Karim vraagt zich af of deze school wel goed genoeg aansluit aan bij de identiteit van zijn dochter en de waarden en normen die Karim vanuit huis aan haar meegeeft.

Karim Amghar gaat op een open en toegankelijke manier het gesprek aan met voor- en tegenstanders van (religieus) bijzonder onderwijs. Biedt de vrijheid van onderwijs de beste kansen aan kinderen of is het een achterhaald systeem?

Voorbeelden van cases

Thema's

Verbindend en verbonden met Nederland