NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO
EO / HUMAN Nederland Plant Bomen en De Grote Klimaatkwis

Wat je zelf kunt doen tegen klimaatverandering

‘Een beter milieu begint bij jezelf’, luidt de bekende slogan. Dezelfde boodschap zien we vertaald in diverse initiatieven en programma’s van de publieke omroep, zoals Nederland Plant Bomen (EO) en De Grote Klimaatkwis (HUMAN).

Dankzij het EO-programma Nederland Plant Bomen zijn er 65.731 gepland in Nederland. ‘Nederland plant bomen' is een initiatief van de EO, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Stichting Nationale Boomfeestdag en Buitenfonds. De EO wil met de campagne Nederland in beweging brengen om op een verantwoorde manier met de natuur om te gaan. Staatsbosbeheer zorgt ervoor dat in elke provincie terreinen beschikbaar komen om nieuwe bossen aan te leggen en plant de bomen. Met Stichting Nationale Boomfeestdag is samengewerkt om vooral kinderen te stimuleren met de klas of met ouders, oma’s en opa’s bomen te gaan kopen om ze te (laten) planten in de bossen van Staatsbosbeheer. Het Buitenfonds draagt zorg voor de verantwoording van de plantwerkzaamheden.

Elk jaar presenteert HUMAN tijdens de Nationale klimaatweken een groot klimaatprogramma. In 2021 is dat De Grote Klimaatkwis (NPO 1), gepresenteerd door Harm Edens en wetenschapsjournalist Anna Gimbrère. De kwis geeft inzicht in wat je zelf kunt doen tegen klimaatverandering. Kijkers thuis kunnen aan het eind van de kwis zelf testen in welke mate zij op de hoogte zijn van belangrijke thema's op het gebied van klimaatverandering en krijgen tips wat ze zelf kunnen doen om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. De Grote Klimaatkwis trekt anderhalf miljoen kijkers. Als gevolg van het programma zijn er 447 bomen gepland i.s.m. Staatsbosbeheer.

Voorbeelden van cases

Thema's

Verbindend en verbonden met Nederland