NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO

Verbinding & Samenleving Zingeving en levensbeschouwing

Nederland komt bij elkaar als we samen genieten, juichen, vieren en herdenken. De publieke omroep draagt daar in belangrijke mate aan bij en zorgt ervoor dat iedereen het kan meemaken. Dat leidt tot meer begrip en verbondenheid in onze samenleving.

KRO-NCRV Voor wie steek jij een kaarsje op?

10.760 virtuele kaarsjes voor overleden dierbaren

Op 2 november is het Allerzielen, in de katholieke traditie de gedenkdag waarop we onze overleden dierbaren herdenken. In het NPO 2-programma Voor wie steek jij een kaarsje op? houdt KRO-NCRV de herinnering levend aan overleden dierbaren. Het tv-programma staat stil bij wat zij hebben betekend en viert hun leven. Zowel lineair als online heeft ‘het Kaarsje’ dit jaar veel impact. De kijkcijfers - 460.000 kijkers - zijn uitstekend en het programma wordt hoog gewaardeerd. Nieuw dit jaar is de short forms online. Deze content wordt massaal bekeken en gedeeld. Daarnaast zijn er 10.760 virtuele kaarsjes opgestoken.

Voorbeelden van cases

Thema's

Verbinding & Samenleving