NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO

Verbinding & Samenleving Goede doelen

Nederland komt bij elkaar als we samen genieten, juichen, vieren en herdenken. De publieke omroep draagt daar in belangrijke mate aan bij en zorgt ervoor dat iedereen het kan meemaken. Dat leidt tot meer begrip en verbondenheid in onze samenleving.

HUMAN Impacttours

Impacttours bieden podium aan goede doelen

Vanuit het netwerkperspectief van Human wordt regelmatig een podium geboden aan goede doelen en maatschappelijke organisaties. Human zet zijn content in voor o.m. impactbijeenkomsten en platformen van maatschappelijke partners, waarmee deze partners de mogelijkheid hebben om extra leden te werven. Deze samenwerking vindt onder meer plaats met het Humanistisch Verbond (impacttours In de Leeuwenhoek, Wat zou jij doen?), Alzheimer Nederland (impacttours), Hivos (bijdrage content ter illustratie campagne ledenwerving).

Voorbeelden van cases

Thema's

Verbinding & Samenleving