NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO

Verbinding & Samenleving Duurzaamheid

Nederland komt bij elkaar als we samen genieten, juichen, vieren en herdenken. De publieke omroep draagt daar in belangrijke mate aan bij en zorgt ervoor dat iedereen het kan meemaken. Dat leidt tot meer begrip en verbondenheid in onze samenleving.

HUMAN De Staat van het Klimaat

Onderzoek naar terugdringen van CO2-uitstoot

De staat van het klimaat is onderdeel van een elfjarig project. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn ten opzichte van 1990. In het vijftig minuten durende live-programma - gepresenteerd door Tim Hofman, met medewerking van wetenschapsjournalist Diederik Jekel en meteoroloog Gerrit Hiemstra - onderzoekt Human de stand van zaken. De staat van het klimaat zoomt in op vier domeinen: wonen, eten, reizen en industrie. In de basis is De staat van het klimaat een feitelijk programma, dat zich niet laat verleiden een kant te kiezen in het klimaatdebat. Daardoor biedt het programma de kijker de mogelijkheid zich objectief te laten informeren en weg te blijven uit de polarisatie.

Voorbeelden van cases

Thema's

Verbinding & Samenleving