NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO

Verbinding & Samenleving Vrijheid

Nederland komt bij elkaar als we samen genieten, juichen, vieren en herdenken. De publieke omroep draagt daar in belangrijke mate aan bij en zorgt ervoor dat iedereen het kan meemaken. Dat leidt tot meer begrip en verbondenheid in onze samenleving.

NTR Jong in de oorlog

Ooggetuigen vertellen oorlogservaringen aan jong publiek

Vrijheid is een belangrijke verworvenheid. Om deze vrijheid te kunnen koesteren is het ook voor een jong publiek belangrijk om te weten hoe het is om als kind te leven in onvrijheid. Daarvoor heeft Schooltv.nl in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei een serie portretten/interviews geproduceerd met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog die vertellen hoe het was om te leven in door de nazi’s bezet Nederland. De serie Jong in oorlog wordt vergezeld met een interactieve schoolplaat die te gebruiken is op het digitale schoolbord met meer uitleg en context bij het thema. https://schooltv.nl/programma/jong-in-oorlog/ . De interactieve schoolplaat wordt het meest gebruikt/bekeken, maar ook de video’s over het dagelijkse leven in de oorlog en de Jodenvervolging worden veel bekeken.

Voorbeelden van cases

Thema's

Verbinding & Samenleving