NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO

Verbinding & Samenleving Gelijkheid en diversiteit

Nederland komt bij elkaar als we samen genieten, juichen, vieren en herdenken. De publieke omroep draagt daar in belangrijke mate aan bij en zorgt ervoor dat iedereen het kan meemaken. Dat leidt tot meer begrip en verbondenheid in onze samenleving.

KRO-NCRV Minister van Gehandicaptenzaken

Op de bres voor mensen met een beperking

Rick Brink wordt op 17 juni 2019 door kijkers en juryleden gekozen tot de allereerste Minister van Gehandicaptenzaken. Hij maakt zich in deze functie sterk voor de belangen van 1,8 miljoen mensen met een beperking. In zijn troonrede (15 september) eist hij 15 miljoen euro van de overheid om zijn speerpunten mogelijk te maken: meer inclusieve speeltuinen voor kinderen, duizend extra stageplekken voor studenten met een beperking en meer zichtbaarheid van mensen met een beperking in de media.

Zijn oproep wordt gehoord en leidt tot o.m. de ondertekening van het SamenSpeelAkkoord (3 december) door minister Hugo de Jonge van VWS (en twaalf andere maatschappelijke organisaties) en ook stellen meerdere Kamerleden vragen over zijn speerpunten en de positie van mensen met een beperking in de maatschappij (o.m. bij het WAJONG-debat op 30 oktober en bij het debat over het VN Verdrag Handicap op 19 december). Daarnaast gaat Rick Brink sinds zijn aantreden met 110 maatschappelijke organisaties het gesprek aan over verbinding en geeft hij tachtig interviews over zijn speerpunten en zijn ministerschap. Zo’n vierhonderd artikelen verschijnen over zijn ministerschap en zijn missie in B2C- en B2B-media, in print, online, radio en tv.

Voorbeelden van cases

Thema's

Verbinding & Samenleving