NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO

Verbinding & Samenleving Online communities

Nederland komt bij elkaar als we samen genieten, juichen, vieren en herdenken. De publieke omroep draagt daar in belangrijke mate aan bij en zorgt ervoor dat iedereen het kan meemaken. Dat leidt tot meer begrip en verbondenheid in onze samenleving.

AVROTROS EenVandaag & Radar

Panels zorgen voor verbinding met publiek

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen uit alle delen van de bevolking, gespreid over het hele land. Wekelijks geven zij hun mening over actuele onderwerpen als politiek, economie, gezondheidszorg en criminaliteit. De uitslagen worden bekendgemaakt in de uitzendingen van EenVandaag (AVROTROS) en voorgelegd aan politici en beleidsmakers. Onderwerpen komen regelmatig op de politieke agenda. De peilingen hebben ook een verbindend effect, omdat ze bijdragen aan meer begrip tussen politiek en burgers, en burgers onderling.

Radar, hét consumentenprogramma van Nederland, bestaat 25 jaar en blijft onverminderd relevant als luis in de pels van bedrijven en overheidsinstellingen. In een speciale uitzending wordt teruggeblikt op 25 jaar Radar. Wat heeft het programma bereikt? Wat vindt de politiek van het programma?

Het Radar Testpanel bestaat uit enkele tienduizenden mensen, die ongeveer twee keer per maand via online vragenlijsten hun mening geven over producten en diensten. Het panel is hiermee een waardevol klankbord voor alle bedrijven en dienstverlenende organisaties in Nederland. De resultaten worden gebruikt voor nieuwsartikelen en tv-uitzendingen. Deelname is gratis. 

Voorbeelden van cases

Thema's

Verbinding & Samenleving