NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO

Verbinding & Samenleving Vrijheid

Nederland komt bij elkaar als we samen genieten, juichen, vieren en herdenken. De publieke omroep draagt daar in belangrijke mate aan bij en zorgt ervoor dat iedereen het kan meemaken. Dat leidt tot meer begrip en verbondenheid in onze samenleving.

HUMAN Vrij land

Serie: Mensenrechten zijn geen abstracties

Zeventig jaar na de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens lanceert Human de serie Vrij Land: een reeks filmische portretten waarin alledaagse levens aan de universele rechten worden verbonden. De serie laat zien dat mensenrechten geen abstracties zijn, maar zaken waar we iedere dag mee te maken hebben. Meestal zonder dat we dat beseffen.

Voorbeelden van cases

Thema's

Verbinding & Samenleving