NPO Maatschappelijke Waarde Over NPO

Verbinding & Samenleving Duurzaamheid

Nederland komt bij elkaar als we samen genieten, juichen, vieren en herdenken. De publieke omroep draagt daar in belangrijke mate aan bij en zorgt ervoor dat iedereen het kan meemaken. Dat leidt tot meer begrip en verbondenheid in onze samenleving.

VPRO Tegenlicht

Veel reuring na aflevering Houtbouwers

De Tegenlicht-aflevering Houtbouwers, waarin houtbouw als mogelijke oplossing wordt aangedragen voor het (toekomstige) woningtekort en de huidige stikstofcrisis, zorgt voor veel reuring.

 

Kamerlid Jessica van Eijs (D66) verzoekt via een motie na de uitzending of de regering in kaart kan brengen wat de bijdrage van grootschalige bouw in hout kan betekenen voor het stikstofprobleem, klimaatverandering en het woningtekort. Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) heeft ook een motie ingediend. Hij verzoekt de regering om te onderzoeken hoe het gebruik van duurzaam hout in de bouw bevorderd kan worden en hiermee in het kader van de ‘proeftuinwijken’ (dit zijn wijken die van het gas afgaan) ook actief te gaan experimenteren. Bij de stemming in de Tweede Kamer is een overgrote meerderheid voor de motie. Het kabinet kan zich in deze moties vinden en zal de Kamer in het voorjaar van 2020 informeren.

 

De architecten uit de uitzending zijn platgebeld door collega’s, woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars. Op 20 november 2019 vindt het congres Duurzaam bouwen plaats in Den Haag. Die dag komen vierhonderd ontwikkelaars, wetenschappers, architecten, woningcorporaties, energiebedrijven, banken en andere betrokkenen bij elkaar om ideeën uit te wisselen, discussies te voeren en afspraken te maken. Op het congres wordt de Tegenlicht-aflevering vertoond.

 

Op tien plaatsen wordt een Meet Up georganiseerd rond Houtbouwers.

Voorbeelden van cases

Thema's

Verbinding & Samenleving